FUGLE

FUGLE

Vilde fugle som måger og alliker, samt løsslupne tamduer er ofte til stor gene, både ved vores boliger, samt ikke mindst ved fabriksejendomme, hvor de især i yngletiden ofte er til stor gene både for medarbejdere, samt for produktion af varer, hvor deres griseri og klatter ikke går godt i spænd med vores krav til hygiejne, produktion og sikkerhed.

Hos Killaway både forebygger og bekæmper vi alle fuglegener. Vi hjælper med eventuelle ansøgninger til miljøstyrelsen om bekæmpelse udenfor jagtsæsonen, og andet som der skal være styr på for at kunne foretage en effektiv og lovlig bekæmpelse!

Kontakt os her